Howi - hotel wifi (internet w hotelu)

HoWi

HoWi to pakiet narzędzi programowych, wybranego sprzętu i rozwiązań służący do zapewnienia jak najlepszego internetu hotelu. Pakiet obejmuje całość funkcjonalności, od przyłącza internetowego, poprzez projekt sieci wewnętrznej, sprzęt i konfigurację ruchu sieciowego po urządzenia końcowe i monitorowanie ruchu, obciążenia.

Całość rozwiązania opiera się na przygotowaniu i integracji poszczególnych elementów sieciowych, które pozwolą na sprawne działanie internetu (i sieci lokalnej) wewnątrz hotelu.
Jednocześnie dzięki wykorzystaniu narzędzi open source koszt takiej sieci będzie akceptowalny dla przeciętnego hotelu ***.

Założenia :

  • Rozdział sieci biurowej hotelu, sieci konferencyjnej i sieci dla gości hotelowych (oraz restauracji/spa)
  • Agregacja wielu przyłączy internetowych (zwiększenie przepustowości lub zabezpieczenie)
  • Możliwość włączenia limitu łącza na użytkownika (aby 1 gość nie zajął całego łącza)
  • Łatwe zarządzenie urządzeniami wifi - monitorowanie wszystkiego z jednego punktu

Przyłącze internetowe

Większość hoteli w miastach nie ma problemu z przyłączem. Najczęściej ma kilku dostawców do wyboru. Wtedy jedyny problem to wybór. Jednak nawet w takiej sytuacji pojawiają się problemy:

  • Czy nasi dostawcy przypadkiem nie są tylko "dystrybutorami" i korzystają z tego samego dostawcy?
  • Podawana szybkość to najczęściej szybkość maksymalna.... nie ma limitu minimum.
  • UWAGA! Dostawcy podają szybkość pobierania (download), co zakłamuje obraz. Niska szybkość wysyłania (upload) ograniczy wydajność naszego łącza. Nagle kilka osób wysyłając maile zapcha całą sieć.

Poza miastem, często nie ma wyboru dostawcy. Dlatego jedynym ratunkiem może być aregacja łącza (kilka łączy pracujących równocześnie). Wymaga to specjalnych rozwiązań sprzętowych, ale jest jak najbardziej możliwe.

Łącze zapasowe. Warto mieć zawsze przygotowane łącze zapasowe. Najczęściej w postaci routera sieci gsm. Wtedy w przypadku awarii łącza kablowego zawsze pozostaje możliwość włożenia do routera karty telefonicznej i uruchomienie internetu. Może to uratować naszą konferencję lub pozwolić na obsługę płatności kartą, czy dostęp do rezerwacji online. Oczywiście wymaga to przygotowania takiej opcji. Nie jest to kosztowne, a może zaoszczędzić pieniądze i stres.

Podział łącza

Podział łącza wewnątrz hotelu jest istotny, ponieważ określa możliwości pracy biura i poziom zadowolenia naszych klientów. Gości hotelowych i uczestników konferencji. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest tu zakup 3 odrębnych przyłączy internetowych, jednak takie rozwiązanie jest kosztowne i mało efektywne. Zwłaszcza, że każda z grup naszych użytkowników wykorzystuje internet w różnych godzinach. Biuro pracuje zwykle do godz. - 15 -16. Podobnie odbywają się konferencje. Goście hotelowi używają internetu popołudniami i wieczorem. Ponadto jeśli odbywa się konferencja korzystająca z internetu, nie chcemy dopuścić, aby goście hotelowi zapychali łącze.

Rozwiązanie to wykorzystanie tzw. vlan'ów, czyli virtualnego podziału sieci. W ten sposób możemy wydzielić, które kable/gniazda w hotelu należą do której sieci. W ten sposób dzielimy sieć. Wykorzystujemy do tego switche zarządzalne. Następnie korzystamy z urządzeń, które pozwalają przydzielać każdej sieci odpowiednią część łącza. Podział ten możemy dynamicznie zmieniać. Czyli, jeśli konferencje rzadko korzystają z łącza internetowego jako narzędzia, uczestnicy korzystają ze zwykłej sieci hotelowej dla gości, łącze konferencji uruchamiamy tylko na odrębne żądanie/uzgodnienia z twórcą konferencji.

W przypadku gości ( a często i pracowników), każdemu urządzeniu w sieci przyznajemy maksymalne pasmo, które może wykorzystać. W ten sposób nikt nie zajmie całego łącza do pobierania/wysyłania filmów, zdjęć z wakacji. Bardzo często niestety spotykamy się z pracownikami, ktorzy zajmują olbrzymie pasmo. Namierzenie i ukaranie takiego pracownika nie jest łatwe. Jeśli jednak właczymy zarządzanie pasmem, nie dopuścimy do takiej sytuacji.

Dystrybucja sygnału (wifi)

Wybór sprzętu wifi to nie tylko urządzenie. Ważne jest, aby urządzenia współpracowały z kontrolerem programowym, pozwalały na łatwe monitorowanie stanu. Obecnie w ramaxh HoWi dostarczamy jednolity, atrakcyjnie wyglądający sprzęt. Zapewnia możliwość monitorowania stanu wszystkich urządzeń na jednym ekranie. Sprzęt pozwala na regulację mocy nadajników, wykorzystuje MIMO (obsługę wielokanałową), co znakomicie zwiększa wydajność sieci. Kontroler pozwala na automatyczne przenoszenie konfiguracji na nowe urządzenia, co skraca do minimum czas konfiguracji w razie konieczności wymiany sprzętu. Możliwe jest stworzenie mapy sprzętu, dzięki czemu na ekranie widzimy gdzie się sprzęt znajduje i jaki obszar pokrywa z jaką mocą.